Bouwen aan de Wilde Kust deel II

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuwe uitgave

Het tweede deel van Bouwen aan de Wilde Kust beschrijft de ontwikkeling van de civiele infrastructuur van Suriname vanaf 1945. Het gaat over de aanleg van landbouwpolders, over waterkrachtprojecten, de ontsluiting van het binnenland, het West-Suriname plan, de drinkwatervoorziening en ontwatering van Groot-Paramaribo, de wegen, bruggen, dijken, havens en vliegvelden. En ten slotte over de civiele bouwsector en hoe die zich in de afgelopen 75 jaar ontwikkelde.

Wat is er de afgelopen vijfenzeventig jaar tot stand gebracht? Hoe verliep de besluitvorming en welke mensen speelden daarbij een rol? Hoe is het nu met de infrastructuur en wat zijn de vooruitzichten? Net als deel I over de periode van voor 1945 is dit de enige publicatie die specifiek de civiele infrastructuur tot onderwerp heeft. En dat is op zijn zachtst gezegd vreemd: miljarden aan buitenlands ontwikkelingsgeld en Surinaams geld zijn in infrastructuur gestoken en nooit is er een alomvattende beschrijving gemaakt van wat er is aangelegd. Dit tweede deel van Bouwen aan de Wilde Kust vult deze lacune op. Het geeft een overzicht van de infrastructuur die is aangelegd en ook van de vele plannen die niet zijn gerealiseerd zoals het Kabalebo- en het Stondansiproject. Als deze projecten waren uitgevoerd, zou de kaart van Suriname er heel anders uitzien.

Bouwen aan de Wilde Kustis een boek voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Suriname. Bovendien is het belangrijk als naslagwerk bij de planning en realisatie van nieuwe infrastructuur.

Link: https://vaco.sr/product/bouwen-aan-de-wilde-kust-deel-ii/